Paleolandschappelijk, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan Sigma-cluster Vlassenbroek, zone 1 & 2

TitelPaleolandschappelijk, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan Sigma-cluster Vlassenbroek, zone 1 & 2
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2009
AuteursBogemans, F, Jacops, J, Meylemans, E.,, Perdaen, Y, Storme, A, Verdurmen, I
OpdrachtgeverWaterwegen en Zeekanaal NV
Citation KeyBogemans:2009ab
VerantwoordelijkeASTORME