Verbrande menselijke resten: een studie waard of niet?

TitelVerbrande menselijke resten: een studie waard of niet?
PublicatietypeHandelingen van een congres
Publicatiejaar2010
AuteursVandenbruaene, M
Naam van het congresArcheologisch Forum
Nummer binnen de reeks2010
Aantal pagina's16-17
Notities

FVA Raakvlak Brugge, 24/04/2010

Citation KeyVandenbru:2010aa
VerantwoordelijkeMVANDENBRUAENE