Anthropology and 14C analysis of skeletal remains from relic shrines: an unexpected source of information for medieval archaeology

TitelAnthropology and 14C analysis of skeletal remains from relic shrines: an unexpected source of information for medieval archaeology
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2009
AuteursVan Strydonck, M, Ervynck, A, Vandenbruaene, M, Boudin, M
Titel van het tijdschriftRadiocarbon
Volume of jaargang51
Nummer binnen de jaargang2
Begin en eindpagina's569-577
Citation KeyVanStrydo:2009aa
VerantwoordelijkeMVANDENBRUANE