Geomorfologie en vegetatie van een rivierduinrelict: het Speelbos te Wetteren

TitelGeomorfologie en vegetatie van een rivierduinrelict: het Speelbos te Wetteren
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1986
AuteursVan Den Bremt, P
Titel van het tijdschriftDocumentatiemap Landschapsonderzoek
Volume of jaargang14
Begin en eindpagina's37-59
Citation KeyVanDenBre:1986aa
VerantwoordelijkePVANDENBREMT