Evaluation of ecological data for planning: insights from controversies in The Netherlands and Belgium

TitelEvaluation of ecological data for planning: insights from controversies in The Netherlands and Belgium
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1981
AuteursVan der Zande, AN, Saris, FJA, Tips, W, DeneefR.,, Van Den Bremt, P
Titel van het tijdschriftMededlingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek
Volume of jaargang8
Nummer binnen de jaargang1
Begin en eindpagina's16-23
Citation KeyVanderZan:1981aa
VerantwoordelijkePVANDENBREMT