: Historiografie en onderzoeksperspectieven van ordes en congregaties op het grondgebied van de Zuidelijke Nederlanden/België - Historiographie et perspectives de recherche des ordres et congrégations sur le territoire des Pays-Bas méridionaux/Belgique

Titel: Historiografie en onderzoeksperspectieven van ordes en congregaties op het grondgebied van de Zuidelijke Nederlanden/België - Historiographie et perspectives de recherche des ordres et congrégations sur le territoire des Pays-Bas méridionaux/Belgique
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2008
AuteursVan Dijck, M, De Maeyer, J, Henneau, M-E
Titel van het tijdschriftBelgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis
Volume of jaargang86
Nummer binnen de jaargang3-4
Begin en eindpagina's761-864
Citation KeyVanDijck:2008ae
VerantwoordelijkeMVANDIJCK, SVANDEVOORDE