Archeologisch vooronderzoek A312 Leien fase 2. Eindrapport

TitelArcheologisch vooronderzoek A312 Leien fase 2. Eindrapport
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2011
AuteursSchryvers, A, Minsaer, K
UitgeverDienst archeologie Stad Antwerpen
Notities

vergunning 2010/382

Citation KeySchryvers:2011aa
VerantwoordelijkeCAI KC