Sigmaplan cluster Durmevallei. Archeologisch vooronderzoek in het Weimeerbroek en Bulbierbroek. Interimrapport landschappelijk booronderzoek (fase 1)

TitelSigmaplan cluster Durmevallei. Archeologisch vooronderzoek in het Weimeerbroek en Bulbierbroek. Interimrapport landschappelijk booronderzoek (fase 1)
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2011
AuteursRyssaert, C
OpdrachtgeverVlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur en Bos
Aantal pagina's56
Datum03/2011
UitgeverAntea Belgium nv (Antea Group)
Citation KeyRyssaert:2011aa
VerantwoordelijkeCAI SMORTIER