Fish bones and amphorae: evidence for the production and consumption of salted fish products outside the Mediterranean region

TitelFish bones and amphorae: evidence for the production and consumption of salted fish products outside the Mediterranean region
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2010
AuteursVan Neer, W, Ervynck, A, Monsieur, P
Titel van het tijdschriftJournal of Roman Archaeology
Volume of jaargang23
Nummer binnen de jaargang1
Begin en eindpagina's161-195
Citation KeyVanNeer:2010aa
VerantwoordelijkeAERVYNCK