The Holocene occurrence of the European catfish (Silurus glanis) in Belgium: the archaeozoological evidence

TitelThe Holocene occurrence of the European catfish (Silurus glanis) in Belgium: the archaeozoological evidence
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2009
AuteursVan Neer, W, Ervynck, A
Titel van het tijdschriftBelgian Journal of Zoology
Volume of jaargang139
Begin en eindpagina's70-78
Citation KeyVanNeer:2009ab
VerantwoordelijkeAERVYNCK