Exploitation of the North Sea during the Middle Ages. The Evidence from Fish Bones found at Archaeological Sites

TitelExploitation of the North Sea during the Middle Ages. The Evidence from Fish Bones found at Archaeological Sites
PublicatietypeBijdrage in boek
Publicatiejaar1996
AuteursVan Neer, W, Ervynck, A
Titel van het BoekDialoog tussen de wetenschappers en de gebruikers van de zee. Symposium naar aanleiding van 10 jaar Belgica
Pagina'ss.p.
UitgeverVLIZ Vlaams Instituut voor de Zee
PlaatsOostende
Citation KeyVanNeer:1996ab
VerantwoordelijkeAERVYNCK