Toponymie van Attenrode-Wever. Een geschiedkundige en toponymische studie

TitelToponymie van Attenrode-Wever. Een geschiedkundige en toponymische studie
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2007
AuteursKempeneers, P
Titel van het tijdschriftHandelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
Volume of jaargang79
Begin en eindpagina's195-348
Citation KeyKempeneer:2007aa
VerantwoordelijkeCAI IJANSEN