Sigmaplan-Cluster Durmevallei. Archeologisch vooronderzoek in het Weimeerbroek en Bulbierbroek. Eindrapport van het landschappelijk en archeologisch booronderzoek

TitelSigmaplan-Cluster Durmevallei. Archeologisch vooronderzoek in het Weimeerbroek en Bulbierbroek. Eindrapport van het landschappelijk en archeologisch booronderzoek
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2012
AuteursRyssaert, C, Bogemans, F, Jacops, J, Brion, M, Mervis, D, Rozek, J, Van Couwenberghe, B
OpdrachtgeverAgentschap voor Natuur en Bos
Aantal pagina's114
Datum01/2012
UitgeverAntea Belgium nv (Antea Group)
Citation KeyRyssaert:2012aa
VerantwoordelijkeCAI SMORTIER