Multi-signal EMI and geoarchaeology - Evaluating magnetic susceptibility measurements for archaeological prospection

TitelMulti-signal EMI and geoarchaeology - Evaluating magnetic susceptibility measurements for archaeological prospection
PublicatietypePaper op een congres
Publicatiejaar2011
AuteursDe Smedt, P, Van Meirvenne, M, Simpson, D
Naam van het congres 9th International Conference on Archaeological Prospection, September 19-24, 2011
Begin- en eindpaginas.p.
Citation KeyDeSmedt:2011aa
VerantwoordelijkeCAI SMORTIER