Growth changes in plaice, cod, haddock and saithe in the North Sea: a comparison of (post-) medieval and present-day growth rates based on otolith measurements

TitelGrowth changes in plaice, cod, haddock and saithe in the North Sea: a comparison of (post-) medieval and present-day growth rates based on otolith measurements
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2004
AuteursBolle, J, Rijnsdorp, A, Van Neer, W, Millner, R, Van Leeuwen, P, Ervynck, A, Ayers, R, Ongenae, E
Titel van het tijdschriftJournal of Sea Research
Volume of jaargang51
Nummer binnen de jaargang3/4
Begin en eindpagina's8-14
Trefwoordenarcheozoölogie
Citation KeyBolle:2004a
VerantwoordelijkeAERVYNCK