Diatomeeën als ecologische indicatoren in de Vlaamse archeologie: Romeins en middeleeuws Oudenburg (prov. West-Vlaanderen)

TitelDiatomeeën als ecologische indicatoren in de Vlaamse archeologie: Romeins en middeleeuws Oudenburg (prov. West-Vlaanderen)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1994
AuteursDemiddele, H, Ervynck, A
Titel van het tijdschriftArcheologie in Vlaanderen
Volume of jaargang3
Begin en eindpagina's217-231
Trefwoordenarcheozoölogie, Kustvlakte, natuurwetenschappelijk onderzoek, paleo-ecologisch onderzoek, polders
Citation KeyDemiddele:1994aa
VerantwoordelijkeAERVYNCK, CAI LLAPON, YHOLLEVOET