Beetle diversity and historical ecology of woodlands in Flanders

TitelBeetle diversity and historical ecology of woodlands in Flanders
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1999
AuteursDesender, K, Ervynck, A, Tack, G
Titel van het tijdschriftBelgian Journal of Zoology
Volume of jaargang129
Nummer binnen de jaargang1
Begin en eindpagina's139-156
Trefwoordenarcheozoölogie
Citation KeyDesender:1999a
Verantwoordelijkea