A pig for all seasons - Approaches to the assessment of second farrowing in archaeological pig populations

TitelA pig for all seasons - Approaches to the assessment of second farrowing in archaeological pig populations
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2002
AuteursErvynck, A, Dobney, K
Titel van het tijdschriftArchaeofauna
Volume of jaargang11
Begin en eindpagina's7-22
Trefwoordenarcheozoölogie
Citation KeyErvynck:2002b
VerantwoordelijkeAERVYNCK