Weg met de partnerwetenschappen - Enkele recente trends in de ontwikkeling van het natuurwetenschappelijk onderzoek binnen de Vlaamse archeologie

TitelWeg met de partnerwetenschappen - Enkele recente trends in de ontwikkeling van het natuurwetenschappelijk onderzoek binnen de Vlaamse archeologie
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2000
AuteursErvynck, A
Titel van het tijdschriftVerbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen
Volume of jaargang51
Begin en eindpagina's48-55
Trefwoordenarcheobotanisch onderzoek, archeozoölogie
Citation KeyErvynck:2000c
VerantwoordelijkeAERVYNCK, CAI SMORTIER, JBASTIAENS