Detecting the seasonal slaughtering of domestic mammals: inferences from the detailed recording of tooth eruption and wear

TitelDetecting the seasonal slaughtering of domestic mammals: inferences from the detailed recording of tooth eruption and wear
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2005
AuteursErvynck, A
Titel van het tijdschriftEnvironmental Archaeology
Volume of jaargang10
Begin en eindpagina's153-169
Trefwoordenarcheozoölogie
Citation KeyErvynck:2005b
VerantwoordelijkeAERVYNCK