Dieetreconstructie en herkomstbepaling op basis van de analyse van de stabiele isotopen 13C en 15N uit dierlijk en menselijk skeletmateriaal: een eerste verkennend onderzoek op middeleeuwse vondsten uit Vlaanderen

TitelDieetreconstructie en herkomstbepaling op basis van de analyse van de stabiele isotopen 13C en 15N uit dierlijk en menselijk skeletmateriaal: een eerste verkennend onderzoek op middeleeuwse vondsten uit Vlaanderen
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2003
AuteursErvynck, A, Van Strydonck, M, Boudin, M
Titel van het tijdschriftArcheologie in Vlaanderen
Volume of jaargang7
Begin en eindpagina's131-140
Trefwoordenarcheozoölogie, menselijke resten
Citation KeyErvynck:2003c
VerantwoordelijkeAERVYNCK, MVANDENBRUAENE