't Hof van Brabant' als symbool van de Spaanse hofhouding in de Lage Landen

Titel't Hof van Brabant' als symbool van de Spaanse hofhouding in de Lage Landen
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1999
AuteursDe Jonge, K
Titel van het tijdschriftBulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Volume of jaargang98
Nummer binnen de jaargang5/6
Begin en eindpagina's183-197
Citation KeyDejonge:1999a
VerantwoordelijkeVDEBONNE