Archeologische opgraving, Ieper Janseniusstraat (prov. West-Vlaanderen), basisrapport

TitelArcheologische opgraving, Ieper Janseniusstraat (prov. West-Vlaanderen), basisrapport
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2017
AuteursBot, B
OpdrachtgeverGebr. Derycke
ReekstitelMonument Vandekerckhove Basisrapport
Nummer binnen reeks2017/40
Aantal pagina's119
Datum2017
UitgeverMonument Vandekerckhove nv
PlaatsIngelmunster
Trefwoordenleerlooiers, middeleeuwse bewoning, zwarte laag
Samenvatting

In het kader van de geplande nieuwbouw Residentie ‘Jansenius’ op de hoek van de Diksmuidestraat 25 en de Janseniusstraat 2, 4 en 6 te Ieper (provincie West-Vlaanderen) voerde een archeologisch team van Monument Vandekerckhove nv van 24 februari t.e.m. 11 maart 2014 een opgraving uit op het terrein.
De vroegste ingebruikname van het terrein kan geplaatst worden in de 12de eeuw. Het gaat om twee greppels en een gracht met beschoeiing.
In het begin van de 13de eeuw werd het terrein met een dik pakket verhoogd. Dit pakket bevatte veel botmateriaal, lederresten en aardewerk. Er werd een lange en vrij brede ijzerzandsteen fundering aangetroffen, die op basis van het vondstmateriaal in de late 12de of 13de eeuw geplaatst kon worden. Vermoedelijk een "steen".
In de loop van de 13de eeuw werd de ijzerzandsteenfundering afgebroken om plaats te maken voor een baksteengebouw.
Verder werd er ook nog een gootje aangetroffen waarvan de vulling uit eind 18de, begin 19de eeuw dateert. Ook enkele muurresten konden in de 18de eeuw geplaatst worden.

Notities

opgravingsvergunning 2014/054

Citation KeyBot:2017ab
VerantwoordelijkeMB8