Poperinge, Visserijmolenstraat, (Prov. West-Vlaanderen)

Titel Poperinge, Visserijmolenstraat, (Prov. West-Vlaanderen)
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2017
AuteursVanhoutte, C
OpdrachtgeverProvincie West-Vlaanderen dienst Waterlopen
ReekstitelMonument Vandekerckhove Basisrapport
Nummer binnen reeks2017/08
Aantal pagina's61
Datum2017
UitgeverMonument Vandekerckhove nv
PlaatsIngelmunster
Trefwoordenafvalkuil, grachtensysteem, walgrachtsite, WOI
Samenvatting

In het kader van de geplande aanleg van een bufferbekken langs de Robaartbeek nabij de Visserijmolenstraat te Poperinge (provincie West-Vlaanderen) voerde een archeologisch team van Monument Vandekerckhove nv van 16 tot 18 februari 2015 een archeologische prospectie uit op het terrein. Opdrachtgever voor het onderzoek was de provincie West-Vlaanderen (Dienst Waterlopen). Verspreid over het terrein werden 18 proefsleuven gegraven tot op het niveau waarop de archeologische sporen zich manifesteerden.
Het archeologisch onderzoek leverde slechts een beperkt aantal sporen op. Naast een laat 15de – vroeg 16de-eeuwse walgracht (S41 in zone 2), konden ook nog twee Britse WOI afvalkuilen (S14 in zone 1 en S31 in zone 2) geregistreerd worden. Daarnaast konden in beide zones ook enkele greppels en grachten gekoppeld worden aan oude perceelsgrenzen uit de nieuwste tijd.
Enkel de walgracht en het binneneiland tussen de weg en de poel in zone 2 komen in aanmerking voor vervolgonderzoek. Er konden geen duidelijke structuren aangetroffen worden binnen deze walgracht die duiden op bewoning. Omwille van het ontbreken van historische bronnen voor deze site met walgracht en de omliggende heerlijkheid Busseboom wordt echter wel aangewezen beperkt vervolgonderzoek uit te voeren.

Notities

nummer opgravingsvergunning: 2014/555

Citation KeyVanhoutte:2017ab
VerantwoordelijkeMB8