Begraafplaats Hogenakker, Oedelem (Beernem, West-Vlaanderen) 2013/417, Noodopgraving van een circulaire structuur uit de bronstijd en Merovingische bewoningssporen

TitelBegraafplaats Hogenakker, Oedelem (Beernem, West-Vlaanderen) 2013/417, Noodopgraving van een circulaire structuur uit de bronstijd en Merovingische bewoningssporen
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2017
AuteursLambrecht, G, Huyghe, J, Mikkelsen, J
OpdrachtgeverGemeente Beernem
Nummer binnen reeks2017/06
Aantal pagina's52
Datum12/2017
UitgeverRaakvlak
PlaatsBrugge
Trefwoordenbronstijdgraf, grafcirkel, waterput
Samenvatting

Op deze kleine opgraving zijn sporen en vondsten aangetroffen uit verschillende perioden:
sporen en enkele scherven uit de bronstijd, bewerkte silex (mogelijk ook uit de bronstijd), een waterput uit de vroege middeleeuwen die ook Romeinse scherven en Romeins bouwpuin in de vorm van tegulae- en imbrices-fragmenten bevat.
Het grafmonument is deel van een kleine cluster. De bewoningssporen van bronstijdgemeenschap die hier in de buurt resideerde zijn in dit onderzoek niet aangetroffen.
We kunnen alleen concluderen dat dit gebied voor de mensen uit de bronstijd bewoonbaar was.
Op het moment van de aanleg van de waterput was het grafmonument uit de bronstijd vermoedelijk wel nog zichtbaar in het landschap. De aanwezigheid van vroegmiddeleeuwse bewoning versterkt de erosie van kwetsbare podzol op de landduin. Verder worden op de
site ook enkele laatmiddeleeuwse grachten opgegraven. De combinatie van al deze sporen en vondsten wijst op een zeer rijke en langdurige bewoningsgeschiedenis in de onmiddellijke
omgeving van de begraafplaats Hogenakker.

Notities

Opgravingsvergunning: 2013/417

Citation KeyLambrecht:2017aa
VerantwoordelijkeMB8