An identification key for dermal denticles of Rajidae from the North Sea

TitelAn identification key for dermal denticles of Rajidae from the North Sea
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2002
AuteursGravendeel, R, Van Neer, W, Brinkhuizen, D
Titel van het tijdschriftInternational Journal of Osteoarchaeology
Volume of jaargang12
Begin en eindpagina's420-441
Trefwoordenarcheozoölogie
Citation KeyGravendeel:2002a
VerantwoordelijkeAERVYNCK