Historisch en archeologisch onderzoek van het Prinsenhof te Kuringen (gem. Hasselt)

TitelHistorisch en archeologisch onderzoek van het Prinsenhof te Kuringen (gem. Hasselt)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1987
AuteursAnnaert, R, Jacobs, V, L., VI
Titel van het tijdschriftArchaeologia Belgica
Volume of jaargang3
Begin en eindpagina's247-250
Trefwoordenbouwgeschiedenis, kasteel
Samenvatting

Het site van het Prinsenhof te Kuringen, gekend als burcht van de graven van Loon en kasteel van de luikse prinsbischoppen, vertoont duidelijk de kenmerken van een motte.
Het archeologisch onderzoek heeft als voornaamste doel, voor de definitieve heraanleg van het park, inzichten te verwerven in de hele bouwgeschiedenis. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de oudere occupatieniveau's.
Niettegenstaande de eerder vervallen toestand moet het kasteel toch nog bewoond zijn gebleven tot in de 18de eeuw. Een bakstenen afvalput (latrine ?) aangebouwd tegen de noordelijke buitenmuur, bevatte veel aardewerk en glaswerk, zelfs tinnen lepels, alles uit de 17de - begin 18de euw. Ook in de vulling van de gracht kwam onder de recentere puinlagen nog heel wat post-middeleeuws materiaal tevoorschijn.

Citation KeyAnnaert:1987d
VerantwoordelijkeKDEGROOTE, VAMEELS, CAI AODB