The late medieval heyday of the Flemish marine fishery: a fish-eye view

TitelThe late medieval heyday of the Flemish marine fishery: a fish-eye view
PublicatietypeBijdrage in boek
Publicatiejaar2003
AuteursVan Neer, W, Ervynck, A
EditorPieters, M
Titel van het BoekFishery, trade and piracy - Fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea in the Middle Ages and later - Visserij, handel en piraterij - Vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noorzeegebied in de Middeleeuwen en later
ReekstitelVLIZ special publication - IAP-Rapport
Volume in de reeks15-13
Pagina's40-43
PlaatsOostende-Brussel
Trefwoordenarcheozoölogie
Citation KeyVanneer:2003b
VerantwoordelijkeAERVYNCK