Evidence for processing of flatfish at Raversijde, a late medieval coastal site in Belgium

TitelEvidence for processing of flatfish at Raversijde, a late medieval coastal site in Belgium
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1997
AuteursVan Neer, W, Pieters, M
Titel van het tijdschriftAnthropozoologica
Volume of jaargang25-26
Begin en eindpagina's571-578
Trefwoordenarcheozoölogie
Citation KeyVanneer:1997a
VerantwoordelijkeAERVYNCK