Een postmiddeleeuwse beerput aan de Hasseltse Poort te Tongeren (provincie Limburg)

TitelEen postmiddeleeuwse beerput aan de Hasseltse Poort te Tongeren (provincie Limburg)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1995
AuteursWouters, W, Ervynck, A, Cooremans, B, Van Neer, W, Van Bulck, G
Titel van het tijdschriftArcheologie in Vlaanderen
Volume of jaargangIV
Begin en eindpagina's323-363
Plaats van UitgaveZellik
Trefwoordenarcheozoölogie, post-Middeleeuwen, stadsarcheologie
Notities

Bij de Tongerse opgravingen, die vooral in functie staan van het onderzoek van de Romeinse stad, werd in dit geval toch aandacht geschonken aan een latere periode, temeer daar de opgravingstermijn dit toeliet.
Dat we spijts de mank gelopen vondstbehandeling, de moeite nemen om er een uitgebreide publicatie aan te wijden, is te danken aan het feit dat het de eerste maal is dat een postmiddeleeuwse beerput uit
Tongeren multidisciplinair benaderd wordt."
Het onderzoek te velde, staalname en vondstverwerking
De datering van de onderscheiden contexten
Het archeologische materiaal uit de 17de eeuw : Rood aardewerk, Wit aardewerk, Steengoed, Majolica, Faience, Pijpen, Glas, Corpus Christi uit been, Plantaardig materiaal, Dierlijke resten, Vlees- en visconsumptie
Een voorzichtige evaluatie naar rijkdom
Uit middeleeuws en postmiddeleeuws afval wil men vaak conclusies trekken over de rijkdomvan de mensen die het desbetreffende afvalgedeponeerd hebben.
De hypothese van steengoed als kwantitatief criterium in de statusproblematiek an de 17de eeuw moet met grote voorzichtigheid benaderd worden. Om het relatieve belang van afstand, status en andere variabelen per onderscheiden ceramiekgroep in een omschreven regio te bepalen , zijn echter nog meerdere uitgewerkte vondstcomplexen nodig.
Bij gebrek aan voorbeelden van arme contexten uit deze periode blijft het moeilijk, ondanks de overvloedige informatie uit de beerput, deze site in te passen op de sociale schaal van de 17de eeuw

Citation KeyWouters:1995ab
VerantwoordelijkeAERVYNCK, VAMEELS, AVANDERHOEVEN, CAI AODB