De vroeg-middeleeuwse portus en Benedictijnenabdij van Ename (stad Oudenaarde)

TitelDe vroeg-middeleeuwse portus en Benedictijnenabdij van Ename (stad Oudenaarde)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1987
AuteursCallebaut, D
Titel van het tijdschriftArchaeologia Belgica
Volume of jaargang3
Begin en eindpagina's213-224
Trefwoordenabdij, bouwgeschiedenis, portus
Samenvatting

Tijdens de campagne 1986 werd de abdijsector verder vrijgemaakt.
De talrijke grondvesten hebben de portus in die mate verstorod dat volledige plattegronden niet te herstellen zijn. Wel kunnen woonzones omschreven worden en zijn constructieresten in een stratigrafische context te plaatsen.
In 1063 werd aan de plaats een nieuwe bestemming gegeven door de oprichting van een benedictijnenabdij. Een eerste belangrijke bouwkundige verandering gebeurde in 1139
De periode 1578-1582 vormde een zwarte bladzijde in de abdijgeschiedenis. De heropbouw kwam slechts langzaam op gang en situeerde zich vooral in het eerste kwart van de 17de eeuw.
Algemene plattegrond van portus en abdij
Reconstructietekeing van de Sint Salvatorabdij rond 1070 : Sint Salvatorkerk, abtswoning, refter, kapittelzaal
Noordwestsector van de abdij waar funderingen van het 11ste eeuws klooster door de laat-middeleeuwse pandgang omsloten worden.
Algemeen zicht op de abdijgrondvesten vanuit het westen
Geschematiseerde voorstelling van de voornaamste bouwfasen in de noordwestsector van het kloosterpand.
De kapittelzaal vanuit het noorden bekeken
Evolutie van het grondplan van de kapittelzaal
Gedeeltelijk bewaarde mortelvloer met gekruiste rode verfbanden langs de westmuur en de centrale toegang van de kapittelzaal.
Abdijgebouwen : noordelijke dwarsbeuk van de pijlerbasiliek, bibliotheek, kapittelzaal
Spreekkamer met diverse vloerniveaus
Refter van het 11de-eeuwse klooster waaroverheen de laat-middeleeuwse pandgang is gebouwd.
Begravingen in de westelijke kruisgang
Waterput en kruisgang van het ziekenhuis. Algemeen zicht op de opgravingen vanuit het oosten
De westelijke kloosterbleugel

Citation KeyCallebaut:1987c
VerantwoordelijkeKDEGROOTE, VAMEELS, CAI SMORTIER