Archeologisch onderzoek op de Oude Vismarkt te Aalst (O.-Vl.)

TitelArcheologisch onderzoek op de Oude Vismarkt te Aalst (O.-Vl.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1999
AuteursDe Groote, K, Moens, J
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang1999
Nummer binnen de jaargang22
Begin en eindpagina's53-56
Trefwoordengracht, walgracht
Samenvatting

Tien sleuven nav. grootscheepse infrastructuurwerken
Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is de archeologische bevestiging van de aanwezigheid van een walgracht die het Karoligische Zelhof omringd heeft.
Tweede dichtwerping in de 13de eeuw, midden 14de eeuw grotendeels dichtgeworpen voor de bouw van enkele huizen
Tweede gracht, 12de eeuw, talloze opvullingspakketten bevatten grote hoeveelheden vondsten met zeer goede bewaring van 12de tot midden 14dee euw, geheel afgedekt met dikke stortlaag van duizende openegepakte ceramiekscherven, stortlaag potverkoper ?
Greppel , eind 12de -begin 13de eeuw met lederbewerkingsafval
13de eeuwse leerlooierskuil
verharde weg , late 13de , vroege 14de eeuw
Tweede helft 14de eeuw, grote veranderingen, grachten gedempt, inplanting woonblok, verhard marktpein , geen afvalpakketten meer aanwezig
Huizenblok, 12 loopniveaus, 5 opeenvolgende haarden, 2 ovens en stookplaats. vroeggeboren of pasgeboren kind onder vloer begraven. In combinatie met archiefonderzoek interpretatie "stoof" of openbaar badhuis
Na afbreken van dit huizenblok opnieuw marktplaats
1765 arduinen pomp aangelegd, 1770 overdekte vismijn gebouwd, 18de eeuwse waterput

Citation KeyDeGroote:1999e
VerantwoordelijkeKDEGROOTE, VAMEELS, CAI SMORTIER