Het verleden van de Gentse Korenmarkt (O.-Vl.)

TitelHet verleden van de Gentse Korenmarkt (O.-Vl.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2000
AuteursDe Groote, K, Demiddele, H, Ervynck, A, Laleman, M, Stoops, G
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang23
Begin en eindpagina's67
Trefwoordenarcheobotanisch onderzoek, ceramiekonderzoek, diatomeeën, Gent, humeuze afzettingen
Notities

In 1998 voerde de Dienst Stadsarcheologie een opgraving uit op de Korenmarkt. HEt was een eerste verkennend onderzoek op een plaats in het Gentse stadscentrum die overigens nog slecht gekend was.Onder het postmiddeleeuwse pakket tekenden zich middeleeuwse lagen af , in de womr van donkere humeuze afzettingen. Uit deze middeleeuwse lagen kwamen pakketten plantenresten met wouw en meekrap, mest een lederen schoen en muntvondsten die na uitwerkin gin de tweede helft van de 12de tot het begin van de 13de eeuw konden worden gesitueerd. De studie van de ceramische resten bevestigd thans deze datering. De bodemstalen werden onderzocht op de aanwezigheid van kiezelwieren of diatomeeën. De analyses wijzen op een verlandingsfase. De veranderingen in de Gentse hydrografie die door het diatomeeënonderzoek werden belicht, kunnen interessante gevolgen hebben voor de studie van de bewoning in het stadsdeel rond de St Niklaaskerk.

Citation KeyDegroote:2000i
VerantwoordelijkeKDEGROOTE, VAMEELS, CAI LLOMBAERT