Toponymie van Aalst tot het einde der 15de eeuw

TitelToponymie van Aalst tot het einde der 15de eeuw
PublicatietypeVerhandeling of proefschrift
Publicatiejaar1961
AuteursHaers van der Meulen, A
UniversiteitKatholieke Universiteit Leuven
PlaatsLeuven
Graadlicentiaatsverhandeling
Citation KeyHaers:1961a
VerantwoordelijkeKDEGROOTE-OK