Het kasteel d'Aspremont-Lynden te Rekem

TitelHet kasteel d'Aspremont-Lynden te Rekem
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1985
AuteursVan De Konijnenburg, R
Titel van het tijdschriftArchaeologia Belgica
Volume of jaargang1
Nummer binnen de jaargang2
Begin en eindpagina's99-102
Trefwoordenbouwhistorisch onderzoek, constructiefases kasteel, kasteel
Samenvatting

Onderzoek nav. restauratie
In 1982 kocht de provincie Limburg het kasteel. Alvorens met de restauratiewerken te starten, werd een archeologisch onderzoek van de kelderruimten en van de onmiddelijke omgeving noodzakelijk geacht.. Na het onderzoek van het bestaande muurwerk, werden in de kelders en buiten het kasteel 24 sleuven gegraven. Deze werden o.m. derwijze aangelagd om zowel in Oost-West als in noord-Zuid-richting een dwarsprofiel door het gehele bouwwerk te bekomen en aldus een duidelijk beeld van de stratigrafische opbouw te verkrijgen. Definitieve resultaten kunnen hier nog niet voorgesteld worden, vermits enkele cruciale punten slechts gedeeltelijk of nog niet onderzocht zijn. Wij kunnen hier slechts een summiere beschrijving van de gevonden muurresten geven. Op basis van het gebruikte bouwmateriaal, kunnen deze in zeer grote lijnen in 3 bouwfasen ingedeeld worden.
De hier geschetste bouwfasen geven slechts een grove weergave van de werkelijkheid, die veel complexer is. Om de leemten in de bouwhistoriek van dit kasteel aan te vullen, blijkt het noodzakelijk elke kelderruimte verder uit te graven, alvorens het onderzoek op het omliggende terrein voort te zetten.

Citation KeyKonijnburg:1985a
VerantwoordelijkeKDEGROOTE, VAMEELS, CAI AODB