Het kasteel d'Aspremont-Lynden te Rekem (gem. Lanaken)

TitelHet kasteel d'Aspremont-Lynden te Rekem (gem. Lanaken)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1987
AuteursVan De Konijnenburg, R
Titel van het tijdschriftArchaeologia Belgica
Volume of jaargang3
Begin en eindpagina's237-239
Trefwoordenbouwgeschiedenis, kasteel
Samenvatting

Tijdens de opgrvingscampagnes van 1984 en 1985 was reeds in grote mate de algemen chronologische en architecturale ontwikkeling van het kasteel vastgesteld. De opgravingscampagne 1986 was er in hoofdzaak op gericht het archeologisch onderzoek binnen de muren van het huidig gebouw af te ronden teneinde de restauratiewerken niet verder te hinderen.
De bevindingen laten een reconstructie van de twee oudste bouwfazen van het kasteel toe. De eerste faze bestaat uit een versterkte walmuur met een poortgebouw aan de noordzijde en een huisconstructie op het burchtplein, en een versteviging van de walmuur.
De tweede bouwfaze vertegenwoordigt een heropbouw van de eerste met uitbreiding van het poortcomplex en van de gebouwen op het burchtplein, en een versteviging van de walmuur. Het geheel vertoont enige gelijkenis met de burchtruïne van Pietersheim. Het dateren van beide bouwfazen is vooralsnog een moeilijke zaak, aangezien we enkel beschikken over de gegevens die rechtstreeks af te ledine zijn uit de architecturale resten. Op basis hiervan zou de eerste bouwfaze in de 12de eeuw en de 2de in de 14de eeuw kunnen gesitueerd worden. Onderzoek van de dierenbeenderen gevonden tijdens de campagne 1984 heeft gedeeltelijk deze dateringen bevestigd.

Citation KeyKonijnburg:1987a
VerantwoordelijkeKDEGROOTE, VAMEELS