Aanvullend archeologisch waarderingsonderzoek op het steentijdmonument Meer-Meirberg (Hoogstraten) en opgraving van de vroegmesolithische locus 7

TitelAanvullend archeologisch waarderingsonderzoek op het steentijdmonument Meer-Meirberg (Hoogstraten) en opgraving van de vroegmesolithische locus 7
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2008
AuteursDepraetere, D, Van Gils, M, De Bie, M
Citation KeyDepraetere:2008a
VerantwoordelijkeCAI KC, MDEBIE