Het kasteel van Egmont te Zottegem (O.-VL.)

TitelHet kasteel van Egmont te Zottegem (O.-VL.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1987
Auteursvan Eenhooge, D
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang10
Begin en eindpagina's16-17
Samenvatting

Proefopgraving nav geplande restauratie en uitbreidingswerken op de plaats van de verdwenen noordvleugel om na te gaan in hoeverre 15de eeuwse constructie bewaard bleef.
Deze resten bleken vlak onder het maaiveld te liggen zodat zij makkelijk zichtbaar konden wordne gemaakt en geconcolideerd in een archeologisch park
Belangrijker was de ontdekking vande resten van de burcht die aan de aanleg van de 15de eeuwse residentie voorafging., archeologisch materiaal schaars en slechts ruwweg te daterentussen de 10 en 13de eeuw In een tweede fase verbouwingen in doornikse kalksteen
In de puinlaag die ontstond bij de verwoesting van de burcht (1452) bevond zich aardewerke en steengoed uit het begin van de 15de eeuw
Aangespoord door de reultaten van deze kleine proefopgravingen, wil de gemeente Zottegem in de nabije toekomst het site volledig onderzoeken, in samenwerking met de Nationale Dienst voor Opgravingen

Citation KeyEenhooge:1987a
VerantwoordelijkeKDEGROOTE, CAI LLOMBAERT, VAMEELS