De Sint-Michielskerk te Brecht

TitelDe Sint-Michielskerk te Brecht
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1986
AuteursVan Impe, L
Titel van het tijdschriftArchaeologia Belgica
Volume of jaargang2
Nummer binnen de jaargang1
Begin en eindpagina's139-142
Trefwoordenbouwgeschiedenis, kerk, skelet
Samenvatting

Twee proefsleuven op vraag van M&L. Dit beperkt onderzoek kaderde in de algemene restauratiebeurt die de kerk onderging. Aangezine in het huidige kerkgebouw slechts enkel vloerpartijen aan vernieuwing toe waren, o.a. in het koor en in beide kruisbeuken, waren de topografie en de oriëntatie van de proefsleuven reeds vooraf gedetermineerd.
Elementen voor de bouwgeschiedenis
De graven
Zoals in een kerkgebouw wel meer wil voorkomen werd het grootste gedeelte van de onderzochte oppervlakten ingenomen door lijkbegravingen
Vondsten en datering - Begraafplaats rond de eeuwwisseling 11de - 12de eeuw in gebruik
Besluit
Uit de diverse bouwresten en vooral uit de logika van de stratigrafie moet onthouden worden dat :
1. de huidige koorpartij rust op een oudere bakstenen koorbouw
2. dit oudere koor zelf al opgericht werd op een deel an een kerkhof
3. uit voorgaande volgt dat die oudere koorbouw niets anders kan zijn dan een uitbreiding van een bestaande maar in ieder geval kleinere kerk, zoniet een totale nieuwbouw ter vervanging van die kerk

Citation KeyVanimpe:1986a
VerantwoordelijkeKDEGROOTE, VAMEELS, CAI KC