De toren van het Torregoed in Heurne (gem. Oudenaarde. prov. Oost-Vlaanderen)

TitelDe toren van het Torregoed in Heurne (gem. Oudenaarde. prov. Oost-Vlaanderen)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2003
AuteursLemay, N, Roels, E
Titel van het tijdschriftArcheologie in Vlaanderen VII
Volume of jaargang1999-2000
Begin en eindpagina's115-130
Trefwoordenarcheozoölogie, bouwhistorisch, fundering, landelijke archeologie, toren, vloerniveau
Samenvatting

Onderzoek nav verbouwingswerken
Bouwhistorische beschrijving. Archeologisch onderzoek.
Door het vierkant grondplan van de toren werd geopteerd voor het kwadrantensysteem. Drie grote fasen konden onderscheiden worden. Eerste fase : de bouw van de toren.
Tweede fase : de aanleg van een vloer in Doornikse kalksteen.
Derde fase : de herinrichting van de toren.
De archeologische vondsten .
Wanneer men het geheel aan archeologische vondsten overschouwt valt in de eerste plaats de beperktheid in aantal op. Het zijn op enkele uitzonderingen na allemaal fragmentaire, losse scherven die eerder toevallig in een opvulling op puinlaag terechtkwamen.
Grijs, Rood, steengoed, majolica, pijp
Munt, speld, boet of rijgpen, speldjes, mes, beslag
Tuimelaar
De archeologische gegevens leverden ons een onverwacht resultaat, sterk afwijkend van wat tot nu toe vooropgesteld was. De toren gaat niet terug tot de 11de - 12de eeuw. Misschien moet een oudere toren op een andere plaats gezocht worden , maar het archeologisch materiaal dateert de bouw van deze toren in de tweede helft van de 14de eeuw.

Citation KeyLemay:2003a
VerantwoordelijkeKDEGROOTE, VAMEELS, AERVYNCK, CAI SMORTIER