Het kasteel 'Jonkholt' te Hoelbeek (gem. Bilzen)

TitelHet kasteel 'Jonkholt' te Hoelbeek (gem. Bilzen)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1987
AuteursRoosens, B
Titel van het tijdschriftArchaeologia Belgica
Volume of jaargang3
Begin en eindpagina's241-246
Trefwoordenkasteel
Samenvatting

Op het site van het kasteel "Jonkholt" te Hoelbeek vond in 1986 een tweede opgravingscampagne plaats. Doel van het onderzoek was, in aansluiting met de in 1985 uitgevoerde opgravingen, vooreerst het zuidwestelijk deel van de oppervlakte ingenomen door het kasteel. Daarnaast werd ook een aanvang gemaakt met het onderzoek van de aarden omwalling die het kasteel omsluit. Algemeen kan gesteld worden dat de nieuwe gegevens de resultaten van de eerste opgravingscampagne vervolledigen en bevestigen. Van de oudste bewonignsfaze (uit 13b- 14a), voor de bouw van het stenen kasteel, kon het beeld verder worden aangevuld. Het geheel verwijst naar de grote hoeven bestaande uit verschilelnde losstaande houte gebouwen, rondom een vierkante of rechthoekige open ruimte ingeplant. Dit type komt voor vanaf de 12de eeuw, maar is vooral verspreid vanaf de 13de eeuw.
Van het rechthoekige stenen kastel, opgericht in het derde kwart van de 14de eeuw op de plaats van het omgracht site , is weinig nieuws aan het licht gekomen. Wel is gebleken dat het hele kasteel in een enkele doorlopende bouwfaze werd opgericht en er zich geen latere verbouwingen hebben voorgedaan.
Teneinde de stuctuur van de omwalling na te gaan werden in de zuidelijke wal 3 doorsneden gemaakt. De aanleg van de aarden omwalling op vierkant grondplan met zijn bolwerken en brede buitengracht moet geplaatst worden in 16a of iets later. Ook de toeganspoort van deze omwalling kon gelocaliseerd worden.
Het archeologisch materiaal aangetroffen in de dunne puinlaag van de poortconstrutie situeert haar afbraak in 16d. Deze einddatum stemt overen met deze van het stenen kasteel.

Citation KeyRoosens:1987a
VerantwoordelijkeKDEGROOTE-OK, CAI AODB, VAMEELS