Franciscus Harts en Franciscus Xaverius De Blanger, pastoors van Terzieken

TitelFranciscus Harts en Franciscus Xaverius De Blanger, pastoors van Terzieken
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2005
AuteursComis, S, Geerts, K, Veeckman, J, Vandenbruaene, M
Titel van het tijdschriftBerichten en rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg (BRABOM)
Volume of jaargang6
Begin en eindpagina's45-105
Trefwoordenachtiende eewse lithurgische kleding, archeologisch textiel uit funeraire context, archiefonderzoek, bonnet, fysisch antropologisch onderzoek, haarstuk, Kazuifel, kerk, kousen, leer, menselijke resten, schoenen, stadsarcheologie, stola, Terzieken, Tuniek
Samenvatting

Het onderzoek dat aan de basis van dit artikel lag en waarbij twee priestergraven aan het licht kwamen werd uitgevoerd door de afdeling archeologie van de Stad Antwerpen in juli en september 1998. Na de opgraving werd een uitgebreide detailstudie van de skeletresten en de bewaarde textielfragmenten uitgevoerd.

Citation KeyComis:2005a
VerantwoordelijkeMVANDENBRUAENE, VAMEELS