Textielfabrieken en arbeiderswoningen van rond de eeuwwisseling in de Oudenaardse binnenstad. Een bouwhistorisch onderzoek

TitelTextielfabrieken en arbeiderswoningen van rond de eeuwwisseling in de Oudenaardse binnenstad. Een bouwhistorisch onderzoek
PublicatietypeVerhandeling of proefschrift
Publicatiejaar1999
AuteursVan den Dooren, A
Departement, vakgroep of afdelingFaculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vakgroep Nieuwste Geschiedenis, promotor Dr. H. Balthazar
UniversiteitUniversiteit Gent
PlaatsGent
Graadlicentiaatsverhandeling
Citation KeyVdDooren:1999a
VerantwoordelijkeEHOOFT