Physical anthropological research in Flanders

TitelPhysical anthropological research in Flanders
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2005
AuteursVandenbruaene, M
Titel van het tijdschriftFysisch anthropologische Mededelingen
Volume of jaargang13
Begin en eindpagina's23-24
TrefwoordenMenselijke resten
Citation KeyBruaene:2005d
VerantwoordelijkeMVANDENBRUANE