Fysisch antropologisch onderzoek van post-middeleeuwse menselijk skeletten aangetroffen te Oostende (West-Vlaanderen) buiten reguliere begraafplaatsen

TitelFysisch antropologisch onderzoek van post-middeleeuwse menselijk skeletten aangetroffen te Oostende (West-Vlaanderen) buiten reguliere begraafplaatsen
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2003
AuteursVandenbruaene, M, Pieters, M, Ervynck, A, Van Strijdonck, M, Schietecatte, L, Maes, A
Titel van het tijdschriftArcheologie in Vlaanderen
Volume of jaargang7
Begin en eindpagina's277-318
Trefwoordenmenselijke resten, stadsarcheologie
Samenvatting

Nav graafwerken
Bij graafwerken in de Oostende binnenstad worden regelmatig menselijke skeletten aangetroffen op plaatsen waar nooit een reguliere begraafplaats is geweest.
Het Mijnplein…. De grote meerderheid van deze inhumaties konden tengevolge van de hierboven geschetste omstandigheden slechts gedeeltelijk worden gedocumenteerd. Slechts enkele konden min of meer volledig worden ingezameld.
Wittenonnenstraat Bij de graafwerken voor een particuliere bouw werden op geringe diepte menselijke beenderen aangetroffen. Deze werden in beslag genomen door het gerecht en naderhand ter studie overgemaakt aan het IAP. Door de ruwe , onvolledige wijze van inzamelen van dit materiaal laat het weinig studie toe.
Visserskaai. Het fysisch - antropologisch onderzoek spitst zich derhalve uitsluitend toe op de vijftig skeletindividuenvan het Mijnplein en het Peckels bolwerk aan de Visserskaai. Standaardobservaties, Bewarigstoestand, Geslachtsbepaling, Leeftijdsbepaling, Osteometrie, Lichaamslengtebepaling, Paleopathologie en anatomische varianten, Gebitsstatus.
Besluit. Ondanks het kwantitatief slecht bewaarde skeletmateriaal heeft het fysisch-antropologiesch onderzoek toch veel biologische informatie opgeleverd. De bijzondere skeletgegevens van het paleopathologisch onderzoek verschaften inzicht in de gezondsheidstoestand van deze post-middeleeuwse populatie. Een groot aantal jonge mannen vertonen een algemeen ziektebeeld waarbij verschillende stressindicatoren optreden die een weerslag zijn van de sociaal-economische levensomstandigheden.

Citation KeyVdbruaene:2003aa
VerantwoordelijkeMVANDENBRUANE, VAMEELS, CAI LLOMBAERT