L'habitat protohistorique en Belgique: classification typologique et organisation spatiale des bâtiments domestiques.

TitelL'habitat protohistorique en Belgique: classification typologique et organisation spatiale des bâtiments domestiques.
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1992
AuteursDefgnée, A
Titel van het tijdschriftLunula Archaeologia protohistorica
Volume of jaargang1
Begin en eindpagina's51-57
Citation KeyDefgnée:1992a
VerantwoordelijkeRANNAERT