Stadsarcheologisch onderzoek in Gent

TitelStadsarcheologisch onderzoek in Gent
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2000
AuteursLaleman, M, Stoops, G
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang23
Begin en eindpagina's68 -70
Trefwoordenbouwhistorisch onderzoek, kasteel, loopniveaus, prinsenhof, steeg, Steen, Terreininterventies, versterking
Notities

Het stadsarcheologisch onderzoek in Gent over 1999 omvatte een 35 terreininterventies van zeer verscheiden aard en gerealiseerd in het kader van infrastructuur-, bouw-, renovatie- en restoratiewerken. Behalve de terreinopdrachten en de eerste wetenschappelijke uitwerking van de terreinbevindingen, omvatte het stadsarchelogische werk ook de behandeling van 2565 vooronderzoeksvragen, wat ten opzichte van 1998 een aangroei betekent met 51 %. Opgravingen in de tuin van het Hotel d'Hane Steenhuyse, voorafgaand aan de herinrichting van de tuin, doel meer informatie te verkrijgen over de verschillende slecht gedocumenteerde tuinen die er tussen de tweede helft 16de eeuw en de nog bestaande aanleg van 1948 gecreeërd waren., onder de tuinlagen funderingen en constructieresten van een Steen, vermoedelijk uit de 13de eeuw en omgeven door een uitgetrekt erf. Clopstege gedocumenteerd, drie wegverhardingen van kalkmortel en doornikse kalksteen die minstens tot de 14de eeuw teruggaan. Ten zuiden van het steegje werd een pakket vloerniveaus aangesneden, zandleemvloeren, die vermoedelijk bij verdwenen houtconstructies hoorden. Bij twwe vloerniveaus was er een haardvloertje. Als tweede onderzoek vermelden we de opgravingen op de Hooiaard. Voorafgaand aan heraanlegwerken beperkte opgraving. wegverharding van losse brokken doornikse kalksteen aangetroffen. Dit wegdek was zeker middeleeuws van oorsprong. Onder het stenen loopniveau bevond zich een dik en donker pakket. De samenstelling was rijk aan organisch materiaal zoals hout, leder, boten, visgraten, palntenresten, zaden en vruchten, naast wat scherven en stukjes metaal. Dit middeleeuws pakket is vergelijkbaar met de "zwarte laag" van het Emile Braunplein, maar toch was het op het eerste zicht niet hetzelfde. Mogelijk gaat het hier om een combinatie van leiealluvium en accumulatie van menselijk afval. Het verdere onderzoek en laboratoriumananlyses van de genomen grondmonsters zullen dat in de toekomst moeten uitmaken. Een aantal interventies leverden aanvullingen over de middeleeuwse stenen stadshuizen en hun context in de ontwikkeling van de middeleeuwse stad. Bijzonder verrijkend voor dit onderzoeksproject was ook de bouwhistorische studie over de Waterwijk in de 14de eeuw. Aan de hand van een minitieuze ontleding van alle beschikbare geschreven en materiële gegevens, ondersteund door de archeologische bevindingen inzake topografie en stadsontwikkeling, was het mogelijk de evolutie te reconstrueren va het buitengebied dat in de 13de eeuw aan de stad werd toegevoegd en dan systematisch verkaveld. Verschillende interventies sluiten aan bij het Project Prinsenhof, een initiatief olv. de Gentse Vereninging voor Stadsarcheologie, die tot doel heeft een volledige inventaris op te maken van wat thans nog bewaard bleef van het Prinsenhof en deze gegevens te situeren in de ontwikkelingslijn van de site, van het Hof ten Wale, een motte met voorhof waarvan de vroegste vermelding van 1213 dateert, tot aan de urbanisatie na het midden van de 18de eeuw. Een archeologish vooronderzoek , voorafgaand aan nieuwbouw op de hoek van de Voorhoutkaai en de Slachthuisstraat, brachten restanten van het 16 de eeuwse Spanjaardenkasteel aan het licht, meer bepaald een deel van de zuidelijke omheiningsmuur en delen van het zuidwestelijk bastion. Hoewel erg verstoord door gedeeltelijke uitbraak, bevatten deze resten toch belangrijke aanvullingen bij wat tijdens vroeger onderzoek over die gebastionneerde fortificatie kon worden vastgesteld.

Citation KeyLaleman:2000g
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI LLOMBAERT