Noodonderzoek in de oude watermolen "De Mets" te Ninove

TitelNoodonderzoek in de oude watermolen "De Mets" te Ninove
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2000
AuteursVan den Hove, P, Wouters, W
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang2000
Begin en eindpagina's71 - 72
Trefwoordenmolen, watermolen
Notities

Noodonderzoek nav. nakende afbraakwerkzaamheden. Volgens historische en iconografische documenten gaat het gebouw terug tot een olieslagmolen die tot 1478 in het bezit was van de Heer van Ninove.De oudste vermelding dateert van 1139. Het molencomplex bestond in zijn laatste fase uit drie gebouwen. Het onderzoek beperkte zich tot het oudste gedeelte, het molenhuis. Gezien de zeer korte tijdspanne waarin het onderzoek diende te gebeuren kon slechts één werkput gegraven worden. Restanten van minstens drie moleninrichtingen zijn aangesneden. Daarnaast zijn in de werkput ook een wirwar van muren en bouwnaden opgetekend waarvan de chronologie vaak erg onduidelijk is. Over oudere molenfasen ontbreekt ons alle informatie. Gezien het beperkte oppervlak dat werd onderzocht is dit uiteraard niet zo verwonderlijk.

Citation KeyVandenHove:2000a
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI SMORTIER