Onderzoek tijdens de werken aan de stationsomgeving te Leuven

TitelOnderzoek tijdens de werken aan de stationsomgeving te Leuven
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2000
AuteursVandekerchove, V
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang23
Begin en eindpagina's98-103
Trefwoordenomwalling, ringmuur
Notities

Vanaf het begin van de werken in de stationsomgeving, werd er rekening mee gehouden dat sporen van de tweede ringmuur aan het licht zouden komen. De muurresten die bij vroeggere rioleringswerken al ana het licht kwamen, versterkten de idee dat de funderingen nog waren bewaard. Op voorhand graven van proefsleuven, twee locaties uitgekozen. De eerste locatie bleek volledig verstoord. Tweede locatie , evenwijdige funderingsmuren in zandsteen , 19de eeuwse riolering in baksteen
Bij de rioleringswerken aan het begin van de Diestsestraat kwamen stevige funderingen aan het lciht, vlak bij KBc gebouw gelijkaardige funderingen In het verlengde van de rioleringswerken heeft men opnieuw funderingen blootgelegd, verzorgd metselwerk in baksteen tot op een diepte van meer dan 5 meter. Op de bodem van de immense bouwput aan het station kwam op een diepte van ongeveer 6 meter een constructie, volledig in ijzerzandsteen aan het licht. aan de ingang van de tunnel werden tenslotte nog sporen van de dietsepoort vrijgelegd. Voor de eerste maal waren de funderingen volledig zichtbaar in de onverstoorde bodem. alle sporen samengebracht . De eerste duidelijke conclusie is dat de tweede ringmuur niet het hypothetische tracé volgt dat tot nu toe bekend was. . Hoe de verschillende meetpunten met elkaar kunnen worden verbonden is nog niet zeker. De locatie van de binnenpoort komt in ieder geval overeen met negentiende eeuwse plannen, gemaakt naar aanleiding van het rechttrekken van de vesten in 1840.

Citation KeyVandekerch:2000a
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI IJANSEN