Huisraad van de bewoners van "Vrouwenpark" te Rotselaar

TitelHuisraad van de bewoners van "Vrouwenpark" te Rotselaar
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1984
AuteursMercken, J
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang7
Begin en eindpagina's62 - 63
Trefwoordenceramiek, klooster
Samenvatting

Op het domein van het huidge Monfortcollege te Rotselaar stond vroeger de abdij "Vrouwenpark". Aan de inplanting van deze abdij in dit gebied rond 1215 werden reeds studies gewijd. Ook in verband met de legende van Beatrijs wordt de abdij regelmatig vermeld, doch eigenlijke opgravingen naar dit Cisterciënzerklooster werden nooit uitgevoerd. Wel brachten steekproeven aan het licht dat de heuvels in het park rond de huidige gebouwen niets anders zijn dan hopen puin , afkomstig van de resten van de vroegere abdij. Het ganse domein is voorzine van grachten , die via een sluis op de Winge van water voorzien worden. In de maand juli 1982 en 1983 werden deze grachten gekuist. Bij het uitvoeren van dit werk zijn we gestoten op een massa potscherven die in twee periodes kunnen worden opgedeeld, nl. voor en na de Franse Revolutie. Uit de bedding van het in 1982 gekuiste vijvergedeelte verzamelden wij meer dan 20.000 scherven. Daarnaast werden nog bijeengebracht : glasscherven, zolen en bovenleer van schoeisel, metaalwaren, slachtafval en keukenresten (oester, mossel- en eierschelpen) , gekapte zand- en ijzerzandsteen. Uit hetgeen wij tot nu toe reeds konden samenstellen, meen ik te mogen besluiten dat wij hier niet gestoten zijn op een traditionele "afvalput" maar op een plaats waar de kloosterlingen die bij de Franse Revolutie nog in de abdij verbleven, een gedeelte van hun goed onder water hebben verstopt. De gerangschikte verzamelde scherven en de reeds geplakt potten , bekers, schalen e.d. geven een beeld van praktisch 600 jaar pottenbakkerskunst. Uit praktisch alle gekende ateliers zijn typische stukken aanwezig, zo oa. : Raeren, Siegburg, Aardenburg, Bouffioulx tot zelfs Leuvense waar. Daar het vooral gaat om aardewerk dat in de keuken gebruikt werd, is het grootste gedeelte uit de 16de , 17de en 18de eeuw.
In 1983 zijn wij gestoten op een afvalput van het Moerincxkasteel. Hierin lagen scherven gelaagd tussen leien en bakstenen. Het gaat hier vooral om eetgerief, zoals diepe en platte borden, maar ook om potten in fijn aardewerk. Het doel van ons werk is in de eerste plaats zo veel mogelijk materiaal te vergaren, om te vermijden dat het verloren gaat of door vorst of regen wordt aangetast. Dan wordt er gepuzzeld en gepast, om zoveel mogelijk te reconstrueren en daarna kan overgegaan worden tot een grondige studie van het materiaal, in de hoop meer inzicht te krijgen in het dagelijks leven van een kloostergemeenschap in de middeleeuwen.

Citation KeyMercken:1984a
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI IJANSEN